Zarządzenie 1 z 2018 r

Zarządzenie Nr  1/2018

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 03 stycznia 2018 r.

 

Na podst. art. 130 §2 i art. 150 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1666; z późn. zm.) oraz Regulaminu Pracy Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zarządzam, co następuje:

w sprawie:

ustalenia wolnego dnia od pracy w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w dniu 8  stycznia 2018 r. za dzień 14 kwietnia 2018 r. (sobota) 

§ 1

Ustalam dzień wolny od pracy dla  pracowników administracji i obsługi oraz pracowników Przedszkola w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w dniu 8 stycznia 2018 r. za dzień 14 kwietnia 2018 r. 

§ 2

Zobowiązuję sekretarza szkoły do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników administracji i obsługi oraz pracowników Przedszkola w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Dyrektor

 Zespołu szkól im. Unii Mielnickiej w Mielniku

 mgr Damian Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2018-01-29

Rejestr zmian