Zarządzenie nr 11

Zarządzenie Nr 11/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 02.11.2017 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku .

 

Na podstawie ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1047 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 84/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu  trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mielnik zarządzam , co następuje:

§1

Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w następującym składzie:

  1. Stefania Charko - przewodnicząca komisji 
  2. Ewa Klimaszewska - członek  komisji (pracownik Urzędu Gminy Mielnik)
  3. Alina Pleszuk - członek komisji

§ 2

Komisja przeprowadzi likwidację składników majątku ruchomego , które nie nadają się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny , a ich naprawa byłaby technicznie nieuzasadniona.

§3

Komisja przekaże protokoły likwidacyjne do księgowości  w celu dokonania zdjęcia zlikwidowanych składników majątku ruchomego ze stanu ewidencyjnego w księgach inwentarzowych  oraz wyksięgowania  z ewidencji księgowej.

 §4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

§5

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku z dnia 01.09.2016 r.

 

 Dyrektor

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku         

mgr. Damian  Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-11-02

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-12-05

Rejestr zmian