Zarządzenie nr 13

Zarządzenie nr 13/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 03.11.2017

 

 w sprawie: powołania składu Szkolnych Komisji Konkursowych

 

             Na podstawie § 3 ust. 2. w zw. z § 2 pkt. 2 Rozporządzenia  MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 §1

 

Powołuję Szkolne Komisje Konkursowe w następującym składzie:

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z języka polskiego:

 1. Eliza Leszczyńska – przewodnicząca
 2. Anna Marks - wiceprzewodnicząca
 3. Alina Pleszuk – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z historii:

 1. Anna Marks – przewodnicząca
 2. Eliza Leszczyńska – wiceprzewodnicząca
 3. Urszula Hodun-Mantur – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z języka angielskiego:

 1. Ewa Wierzba – przewodnicząca
 2. Joanna Sypek – wiceprzewodnicząca
 3. Urszula Hodun-Mantur – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego:

 1. Joanna Sypek – przewodnicząca
 2. Ewa Wierzba – wiceprzewodnicząca
 3. Alina Pleszuk – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z matematyki:

 1. Jowita Tatarczyk – przewodnicząca
 2. Stefania Charko - wiceprzewodnicząca
 3. Katarzyna Kozłowska – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z fizyki:

 1. Jarosław Piotrowski – przewodniczący
 2. Katarzyna Kozłowska – wiceprzewodnicząca
 3. Jowita Tatarczyk – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z biologii:

 1. Urszula Hodun-Mantur – przewodnicząca
 2. Jolanta Zinczuk – wiceprzewodnicząca
 3. Damian Sypek – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z chemii:

 1. Jolant Zinczuk – przewodnicząca
 2. Urszula Hodun – Mantur – wiceprzewodnicząca
 3. Damian Sypek – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z geografii:

 1. Damian Sypek – przewodniczący
 2. Stefania Charko – wiceprzewodnicząca
 3. Jarosław Piotrowski – sekretarz

Szkolna Komisja Konkursowa konkursu przedmiotowego z informatyki:

 1. Jarosław Piotrowski – przewodniczący
 2. Elżbieta Śnieżko – wiceprzewodnicząca
 3. Eliza Leszczyńska – sekretarz

 §2

 

Na czas nieobecności p. Anny Marks powołuję:

 1. na wiceprzewodniczącą Szkolnej Komisji Konkursowej konkursu z języka polskiego P. Katarzynę Nielipińską
 2. na przewodniczącą Szkolnej Komisji Konkursowej konkursu z historii P. Janinę Czaja.

 §3

 

Komisja odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum.

Komisje działają do odwołania.

 §4

 §2 traci moc po przeprowadzonych konkursach.

 

§5

 

Tracą moc Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku Nr: 13/2010 z dnia 02.11.2010 r., 8/2011 z dnia 03.11.2011 r., 9/2011 z dnia 03.11.2011 r., 3/2012 z dnia 20.02.2012 r., 5/2012 z dnia 10.09.2012 r., 7/2013 z dnia 25.10.2013 r., 5/2014 z dnia 03.11.2014 r., 6/2014 z dnia 05.11.2014 r., 14/2016 z dnia 08.11.2016 r.

 §6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku       

mgr. Damian  Michał Sypek

 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-12-05

Rejestr zmian