Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 3/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 31.03.2017

 

 w sprawie: odwołania ze stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku .

 

 Na podstawie art. 37 ust. 1 w zw. z art. 38 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Z dniem 30.06.2017 r. odwołuję Panią Stefanię Charko z funkcji wicedyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w związku ze złożoną w dniu 27.02.2017 rezygnacją z zachowaniem stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                             p.o. Dyrektora

                                                                                                                              Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej                                                                                                                                        w Mielniku

                                                                                                                             mgr. Damian  Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-06-07

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-06-07

Rejestr zmian