Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 5/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 20.04.2017

 

 w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola w Zespole Szkól im. Unii Mielnickiej w Mielniku na rok szkolnym 2017/2018.

 Na podstawie : Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60), Statutu Zespołu Szkól im. Unii Mielnickiej w Mielniku, zarządza, co następuje:

§ 1

 Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku na rok szkolny 2017/2018 wg Załącznika nr 1 do zarządzenia.

 § 2

Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku na rok szkolny 2017/2018 będzie się odbywać w oparciu o przyjęte kryteria i ich wartości punktowe, ustalone w Uchwale Rady Gminy Mielnik nr XXII/128/17 z dnia 24.03.2017.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku i na stronie internetowej przedszkola.

p.o Dyrektora

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

mgr. Damian  Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-06-07

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-06-07

Rejestr zmian