Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 6

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 12.07.2017

w sprawie: zasad wynajmu pomieszczeń na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży pozaszkolnej oraz sprzedaży usług gastronomicznych innym podmiotom

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz § 22 pkt. 22 pkt. 2 Statutu Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku następujące stawki opłat:

- za wynajem pomieszczeń na nocleg 20 zł za 1 osobe/doba + obowiązująca stawka VAT

- śniadanie 4 zł za osobę + obowiązująca stawka VAT

- obiad 15 zł za osobę + obowiązująca stawka VAT

- kolacja 5 zł za osobę + obowiązująca stawka VAT

§ 2

Istnieje możliwość negocjacji cen stawek ustalonych w § 1 do + 20 %, w zależności od liczebności grupy pobytowej, wieku oraz długości pobuty.

§ 3

1 opiekun przypadający na 10 osób zwolniony jest z opłaty.

§ 4

Wprowadzam w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku dokument o nazwie Zasady wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Mielniku, którego treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Dyrektora

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

mgr Damian Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-07-12

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-10-04

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-10-04

Rejestr zmian