Zarządzenie nr 9

Zarządzenie Nr 9/2017

Dyrektora  Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Z dnia 01.09.2017 r.

  

w sprawie:  powołania Zespołu ds. HACCP

 

na podstawie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2017 r. poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz. U. 2003 r. nr 6 poz. 77) powołuję:

 

Zespół do spraw systemu HACCP, zwany dalej Zespołem HACCP w składzie:

 

  1. Damian Sypek                 –  przewodniczący zespołu ds. HACCP
  2. Małgorzata Karpiuk          –  sekretarz
  3. Małgorzata Kałanczyńska  –  członek zespołu

 §1

Zadaniem Zespołu ds. HACCP jest opracowanie Planu Zakładowego Systemu HACCP.

 §2

Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do udzielenia członkom Zakładowego Zespołu ds. HACCP wszelkich niezbędnych informacji (ustnych i pisemnych) do opracowania Zakładowego Systemu HACCP.

 §3

Członkowie Zespołu ds. HACCP mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów zakładowych oraz przeglądu działów firmy i uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do opracowania Zakładowego Systemu HACCP.

 §4

Tracą moc Zarządzenia nr 10/2008 z dnia 07.11.2008, Nr 3/2010 z dnia 10.02.2010 r., Nr 6/2012 z dnia 05.11.2012 r., Nr 4A/2014 z dnia 01.09.2014 r.,

 §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

 Dyrektor

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku   

 mgr. Damian  Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-12-05

Rejestr zmian