Zarządzenie nr 15

Zarządzenie nr 15/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 27.11.2017 r.

 

w sprawie: zwolnienia z opłat za dożywianie dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej w miesiącu grudniu

 

             Na podstawie art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Gminy nr XXXV/162/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zarządzam co następuje:

 

 §1

 

Odstępuje się w miesiącu grudniu 2017 r. z pobierania należności z tytułu dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej w prowadzonej stołówce szkolnej Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

 

§2

 

Zobowiązuję sekretarza szkoły do zapoznania z treścią zarządzenia uczniów, rodziców poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                              

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku       

mgr. Damian  Michał Sypek

 

 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-12-05

Rejestr zmian