Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 4/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 20.04.2017

 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59), Uchwały XXII/128/17 z dnia 24 marca 2017 Rady Gminy Mielnik (Dz. Urz. poz. 1243)  zarządzam co następuje:

 § 1

 Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 w następującym składzie:

  1. Charko Stefania – przewodnicząca komisji
  2. Cieśluk Alina – członek komisji
  3. Usowicz-Baranowska Paulina - członek komisji

§ 2

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

 § 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 p.o. Dyrektora        

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej  w Mielniku

mgr. Damian  Michał Sypek                                                                                                                             

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-06-07

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-06-07

Rejestr zmian