Zarządzenie nr 2

Zarządzenie nr 2/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 14.02.2017

 

 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

 

 Na podstawie art. 67 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) zarządzam co następuje:

 

 § 1.

 

Wprowadza się pkt 5 w § 4  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku” o treści:

pkt 5. otrzymuje brzmienie

5. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia potwierdza się sporządzona notatką, którą dołącza się do dokumentacji postępowania.

 

 § 2.

  

Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany określone zarządzeniem nr 3/2017 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 3.

 

Zobowiązuję do zapoznania z treścią regulaminu sekretarza szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 14.02.2017

 

                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                             Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej

                                                                                                                                            w Mielniku

                                                                                                                              mgr Alicja Sawczuk

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-06-07

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-06-07

Rejestr zmian